Gas

Contem amb dos tipus de gas per a calefacció, el gas natural i el propà (GLP).

A l'Alt Urgell i a la Cerdanya, el gas del que disposem, és el propà canalitzat, i no a tots els pobles. En cas de no tenir-lo canalitzat, es pot abastir la instal.lació amb bombones o amb tancs independents.

Al igual que el gasoil, el gas propà és un derivat del petroli, es una energia fòssil, finita, tot i que no és tant contaminant com el primer.

A partir de l'any 2008, es van començar a comercialitzar les calderes de condensació de gas a un preu raonable, aquestes augmenten molt el rendiment respecte a les calderes convencionals i tenen uns índex de contaminació molt baixos.