Inici » Serveis » Contracte de manteniment

Contracte de manteniment

Per tal que no t'hagis de preocupar de les revisions anuals de la teva instal.lació, nosaltres en passem mal de cap. Tenim una amplia oferta de tipus de contracte per tal d'adaptar-nos a les teves necessitats.

Per manteniment domèstic, industrial, comunitats o hotels, poseu-vos en contacte amb nosaltres:

TIPUS DE CONTRACTES:

1. CALEFACCIÓ GASOIL/GAS

BASIC
Revisió anual de la instal.lació de calefacció que inclou:
- Neteja de caldera
- Revisió de: Pressió, vas d'expansió, vàlvules de seguretat, purgadors, bombes...
- Neteja filtre de gasoil/injectors gas
- Anàl.lisi de la combustió

PREMIUM
- Contracte BASIC + Mà d'obra inclosa en totes les avaries
* Peces i intervenció de cap de setmana a part

2. MANTENIMENT ELÈCTRIC

Revisió anual de la instal.lació que inclou:
- Comprovar diferencial
- Reapretar barres proteccions
- Revisar estat cablejat
- Mà d'obra inclosa en totes les avaries
* Peces i intervenció de cap de setmana a part

3. AIRE CONDICIONAT

Revisió anual que inclou:
- Neteja de filtres dels aparells interior
- Neteja cubeta desaigüe
- Aplicació líquid antiàcars i antilegionel.la
* Peces i intervenció de cap de setmana a part

4. MÀQUINA AEROTÈRMIA:

Revisió anual que inclou:
- Neteja de filtres
- Comprovació de les pressions del ciruit hidràulic i del gas
- Revisió visual de la instal.lació i la sala de calderes

5. PANELLS SOLARS:

Fem la revisió de la instal.lació de que inclou:
- Comprovació nivells de líquid
- Reprogramació paràmetres centraleta
- Comprovació de pressions, de l'estat de la bomba i del vas d'expansió

6. MANTENIMENT TOTAL:

Inclou:
- Contracte de manteniment de calefacció
- Contracte de manteniment d'electricitat
- Mà d'obra inclosa en totes del avaries
* Peces i intervenció de cap de setmana a part