Acreditació d’Obra Pública

Acreditació d’Obra Pública

Disposem de l’acreditació d’obra pública del grup I (instal.lacions elèctriques) i del grup J (instal.lacions de calefacció, ventilació i lampisteria).

GRUP    SUBGRUP     CATEGORIA    DENOMINACIÓ 
I13Enllumenats, il.luminacions i balises lluminoses 
 62Distribució de baixa tensió
 81Instal.lacions electròniques
 93Instal.lacions elèctriques sense qualificació específica
J24Ventilació, calefacció i climatització
 42Lampista i sanitàries
 51Instal.lacions mecàniques sense qualificació específica

Categoria 1: obra fins 150.000 euros

Categoria 2: obra fins 360.000 euros

Categoria 3: obra fins 840.000 euros 

Categoria 4: qualsevol import