Electricitat

Instal.lacions electriques - INSTALVILANA

La nostra empresa es dedica a les instal·lacions elèctriques des del seu inici

Ens hem anat formant per poder oferir als nostres clients les últimes tecnologies en sistemes d’electricitat, tant domèstica com industrial.

Instal·lacions elèctriques

Comptem sobretot amb una gran experiència per a realitzar tot els tipus d’instal·lacions elèctriques, ja siguin industrials com domèstiques. 

Disposem i oferim d’un servei complet d’assessorament, tramitacions, manteniments preventius i homologacions.

Treballem amb les millors marques del mercat

Com funcionen les instal·lacions elèctriques domestiques?

Font: YouTube © ET9Huergo

A més a més de les instal·lacions convencionals, també fem instal·lacions de xarxes de veu i dades

Els serveis de INSTALVILANA en instal·lacions de xarxes constitueixen la millor solució per a la implementació o actualització de les infraestructures del seu sistema de xarxes de comunicacions. 

Els nostres serveis comprenen sistemes de cablejat, sistemes electrònics, així com solucions de xarxa i serveis.

Actuem sobre la xarxa d’àmbit local composta per un grup d’ordinadors interconnectats entre si que precisen de la instal·lació d’un equip que uneixi les connexions de veu i dades que té l’empresa.

Dins del projecte de la instal·lació de xarxes de veu i dades, plantegem la millor solució amb equips que garanteixin una connexió i gestió òptima de la seva xarxa.

Instal·lacions de veu i dades - INSTALVILANA

Necessites algun tipus
d'instal·lació elèctrica?