Micro-cogeneració

La cogeneració consisteix en la producció combinada de calor i electricitat.

El seu rendiment resulta ser elevat pel que permet economitzar els consums d’energia primària.

Què és la microcogeneració?

D’una banda, l’energia elèctrica és utilitzada en el mateix lloc, o bolcada a la xarxa des de cadascun dels equips on es produeix

Permetent així la generació distribuïda d’electricitat, i reduint les pèrdues d’energia elèctrica per transport en la xarxa convencional; i d’altra banda, l’energia tèrmica és utilitzada en el mateix punt de generació, per a satisfer, per exemple, la demanda d’aigua calenta sanitària i calefacció.

Microcogeneració

Font: Guía Fenercom

Instalvilana realitza instal·lacions de sistemes domèstics concebuts per a construccions independents de la xarxa elèctrica.

Aquest sistema, el qual opera amb gas natural o propà, són ideals per a albergs de muntanya, cases rurals i en general per a tot edificació aïllada que es trobi en zones rurals, pel fet que generen al mateix temps l’electricitat, calefacció així com l’aigua calenta.

Avantatges de la microgeneració

La cogeneració fa possible l’optimització dels consums dels combustibles bàsics i la disminució del nombre d’emissions que provoquen l’efecte d’hivernacle.

Però les instal·lacions de cogeneració han de produir calor pròxima al lloc on li ho consumeix per a així minimitzar els costos vinculats al transport i a unes certes pèrdues ocasionades en la xarxa.

Es pot utilitzar la cogeneració a nivell de grans instal·lacions industrials o plantes electrotèrmiques, però també en petites instal·lacions o en àrees residencials.

Avantatges de la micro-generació - Instalvilana

A què es deu la seva eficiència?

L’alta eficiència de la microcogeneració es deu al fet que és un sistema que genera electricitat i energia tèrmica al mateix temps.

A més, un dels aspectes positius de la microcogeneració és que pot considerar-se una energia renovable en funció de la mena de carburant. Aquest fet no representaria major problema ja que existeixen molts sistemes en els quals s’utilitza, almenys, l’energia procedent de la biomassa.

Per tant, la microcogeneració permetria cobrir els requeriments d’energia per al nostre habitatge i ser respectuosos amb el medi ambient.

Vols més informació sobre
la microcogeneració?