Energia Solar TÈRMICA

El sol constitueix una font d'energia renovable molt potent.

El més important és que aquest tipus d’energia no contamina.
Es tracta d’una font inesgotable, ja que prové del sol, i no hem de preocupar-nos que s’acabi.

Hi ha dos tipus d'aprofitament solar bàsicament

Energia Solar Fotovoltaica

Aquesta energia és la transformació de la radiació emesa directament pel sol en energia elèctrica.

Aquesta conversió en energia elèctrica s'aconsegueix mitjançant l'aprofitament al màxim de les característiques dels components dels panells solars per mitjà de les cèl·lules fotovoltaiques que els componen.

Serveix per produir electricitat.

Energia Solar Tèrmica

L'energia solar tèrmica constitueix essencialment aprofitar al màxim l'energia obtinguda a partir del sol en el mig transmissor de calor, el qual és generalment aigua o aire.

Aquest líquid és utilitzat simultàniament, per escalfar aigua calenta sanitària, calefacció o climatitzar l'aigua de piscines.

La fem servir per escalfar líquids.

Avantatges que té l'energia solar tèrmica

En Instalvilana ens encarreguem d’analitzar i determinar els millors mètodes d’implementació, tenint en compte els paràmetres necessaris, amb una perspectiva general del sistema.

L’ús de sistemes de control de cabal variable per als panells solars tèrmics permet que aquests puguin adaptar-se a les diferents circumstàncies de radiació de manera automàtica. D’aquesta manera, és possible obtenir un elevat rendiment al llarg de tot l’any.

Estem capacitats per a fer tot tipus d'instal·lacions solars tèrmiques:

Vivendes, col·lectivitats, escoles, ajuntaments etc.

Vols fer una instal·lació de
plaques solars tèrmiques?