Geotèrmia

geotermia

La climatització geotèrmica és un sistema de calefacció o refrigeració que utilitza la gran inèrcia tèrmica del terreny mitjançant captadors horitzontals o verticals enterrats en el subsol.

Aquesta xarxa de captadors, transporta l’energia fins a una bomba de calor que és una màquina tèrmica que permet transferir energia en forma de calor d’un ambient a un altre segons es requereixi.

El seu funcionament és molt similar a un aire condicionat tradicional que funciona tant per fred o com per calefacció.

Més fresc a l'estiu i més temperat a l'hivern

D'aquesta manera que el rendiment de la bomba de calor és molt alt en necessitar menys treball per fer la transferència d'energia. La geotèrmia és una tecnologia recent, que es basa en l'aprofitament de la temperatura constant de la terra a certa profunditat.

El sistema consisteix en una bomba de calor, bàsicament igual que les que tots coneixem per habitatges o locals, però que, en aquest cas. El que fa és agafar la calor del subsol, per tant, no disposa d'aparell exterior, sinó que el que fa l'intercanvi és una xarxa de tubs enterrats sota terra.

No genera emissions de gasos contaminants.
Aquesta solució és fàcil d’implementar i no requereix un gran espai d’instal·lació.

Hi ha 3 tipus de geotèrmia principals:

On podem instal·lar aquest tipus d'energia?

En la climatització d’edificis, centres geriàtrics poliesportius, naus industrials, gimnasos, hospitals, oficines, centres comercials, etc.

Geotèrmia per a climatització de piscines - INSTALVILANA

Avantatges de l'energia geotèrmica

Aquests sistemes disminueixen el consum energètic fins a un 75%, la qual cosa garanteix que el funcionament resulti eficient i segur fins i tot en el més cru dels hiverns o en els dies més càlids de qualsevol estiu.

Vols fer una
instal·lació de geotèrmia?