Solar Fotovoltaica

solar fotovoltaica

Ens dediquem a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques per la generació d’energia elèctrica

Sobretot en instal·lacions aïllades de la xarxa, cada cop però estem fent més instal·lacions per a industries i habitatges que tot i disposar de connexió a la xarxa opten per generar energia per l’autoconsum.
Resolem tots els aspectes relatius a la sostenibilitat energètica de la seva llar.

Energia solar fotovoltaica

Una altra manera d’aprofitar l’energia solar és transformant-la en energia elèctrica mitjançant l’anomenat efecte fotovoltaic.
Els sistemes solars fotovoltaics són bàsicament de dos tipus: els aïllats i els de connexió a la xarxa elèctrica.

Les instal·lacions d'autoconsum que oferim

Les instal·lacions solars fotovoltaiques poden diferenciar-se quant a la seva concepció.

Principalment, podríem distingir les instal·lacions independents o aïllades de la xarxa, que proporcionen un millor servei en aquells llocs als quals no arriba la xarxa, i aquelles que estan connectades a la xarxa.

Es tracta de generadors fotovoltaics de petit o gran grandària que estan connectats a la xarxa i poden fer autoconsum i aportar el sobrant a la xarxa o bé exportar l'energia elèctrica generada íntegrament.

Algunes instal·lacions d'autoconsum realitzades

Preguntes freqüents

Tens preguntes relacionades sobre el funcionament del sistema d’energia solar fotovoltaica?

És la planta fotovoltaica que alimenta una instal·lació que està connectada a la xarxa elèctrica.

Són els panells solars, coneguts també amb el nom de mòduls fotovoltaics, els que s’encarreguen de capturar els fotons provinents dels raigs del sol i convertir-los en corrent elèctric a través de les cèl·lules fotovoltaiques.

Els inversors són els encarregats de convertir l’energia dels mòduls de corrent continu a corrent altern.

Normalment són rectangulars, de 160×100 o 200×100 cms. De color blau fosc, tot i que actualment ja n’hi ha que són pràcticament negres en la seva totalitat (inclús el marc).

Els panells solars fotovoltaics són un sistema de mòduls solars construïts a partir d’un semiconductor, principalment amb silici, i que es troben allotjats en una estructura metàl·lica amb una coberta de vidre transparent que els protegeix.

Són sistemes totalment diferents, tot i que tots dos agafen l’energia del sol. Per cada situació hi ha un sistema i s’ha d’estudiar quin és el millor. Normalment les aïllades són per llocs on la xarxa elèctrica no arriba o bé val molts diners fer-la arribar.

La recomanació que et donem és que quan tinguis una escomesa elèctrica pròxima a l’habitatge, reclamis l’ús de la mateixa i realitzis la teva instal·lació per a autoconsum compensat.

La quantitat d’espai necessari de la instal·lació solar fotovoltaica dependrà de l’energia elèctrica a generar. Hi ha panells de diferents mides i que es poden adaptar a l’espai del qual es disposi.

Habitualment, en l’energia solar es distingeixen entre panells solars tèrmics i panells solars fotovoltaics. Els panells solars tèrmics estan concebuts sobretot per a escalfar l’aigua, i els panells solars fotovoltaics estan pensats per a generar electricitat.

Actualment se sol combinar l’energia fotovoltaica amb l’aerotèrmia, tant per produir aigua calenta sanitària, com per la calefacció.

Depèn dels elements. Normalment els panells tenen una vida útil d’entre 25 i 30 anys i, en el cas que algun dels panells fallés, el funcionament dels restants no es ressentiria.

Els inversors i carregadors tenen una garantia de dos anys, però la seva durada pot ser igual que la dels panells. Les bateries, però és la part més poc duradora.

Les de liti es calcula que poden durar entre 15-20 anys. Les de plom àcid màxim 10 anys.

Així és, els panells solars són més efectius si els rajos del sol els incideixen directament, tot i que continuen generant energia si plou o si està ennuvolat.

A part de la meteorologia (que faci sol, núvol, plogui, etc) els panells generaran més energia segons l’encaració que tinguin, preferiblement al Sud; la inclinació respecte al sol en cada època de l’any (com més perpendicular al sol, més producció), i la temperatura (com més fredes, més produeixen).

Greenpeace assegura que les energies renovables que existeixen a Espanya es troben en una fase de desenvolupament evolutiu tan important que, realitzant actuacions de sostenibilitat, el país podria arribar a generar en 2050, 10 vegades més energia respecte a la que necessitaria.

Treballem amb primeres marques del sector

La baixada del preu dels components, l’afavoriment de la normativa i
el creixent interès de la gent per les energies renovables,
fa que aquest sigui un sector a l'alça.

Amb una instal·lació solar fotovoltaica es pot estalviar sobre la factura de la llum
  i encara que sigui en règim d’autoconsum es pot fins i tot aconseguir renunciar a ella.

Necessites més informació sobre
l'energia solar fotovoltaica?