Manteniment aire acondicionat - Instalvilana

Manteniment de l’Aire condicionat

Cada instal·lació d’un aire acondicionat, necessita un manteniment adequat a les seves característiques.

Sabies que l’aire condicionat ha de mantenir unes condicions mínimes d’higiene?

En cas contrari es converteix en un aspersor d’àcars, fongs i bactèries que poden causar diferents problemes per la salut.

Per aquest motiu oferim el servei de revisió d’aires condicionats. Aquest servei consisteix en la anàlisis del funcionament, l’eficiència i el control de les màquines.

Superar una revisió de l’aire condicionat es una garantia del bon funcionament de la màquina i permet controlar que l’aire que respirem es troba en bon estat.

Quan els filtres de les màquines estan bruts, els aires condicionats rendeixen menys i consumeixen més energia.

Cada revisió de l’aire condicionat inclou:
Netejar els filtres dels aparells interiors.
Netejar cubeta del desaigüi.

Aplicació líquid antiàcars i antilegionel·la.