Perquè instal·lar plaques si tinc connexió a la xarxa

El motiu per a instal·lar plaques fotovoltaiques en un habitatge unifamiliar que estigui connectat a la xarxa pot ser tant mediambiental com econòmic.

D’una banda es pretén reduir l’impacte sobre el medi ambient i per l’altre aconseguir l’autosuficiència reduint el cost econòmic de la despesa elèctrica.

A continuació us mostrem un exemple d’un habitatge unifamiliar aïllat situat en Sòl No Urbanitzable. Des de Instalvilana tramitem tota la paperassa amb Urbanisme per a fer possible la instal·lació.L’energia solar fotovoltaica consisteixen en la captació de la radiació solar amb l’objectiu de transformar-la en electricitat.

La instal·lació, estands connectada a la xarxa, no poden realitzar-se amb o sense bateries.

En el cas que ens ocupa es va optar per un tipus d’instal·lació amb suport de xarxa en la qual l’energia generada serà d’autoconsum instantàniament o emmagatzemada mitjançant un sistema de bateries.

El model dels panells fotovoltaics és EXIOM 275 que en conjunt totalitzaran 3.850kWp de potència instal·lada.

S’ha seleccionat aquest model de mòdul per les seves dimensions i pel seu aspecte, donat que una part de la instal·lació es realitzarà sobre la tanca que separa el conjunt habitable dels camps de conreu a mode de façana solar.

Hi ha un condicionant estètic que obliga a definir els mòduls més enllà de les seves propietats elèctriques.

Així doncs, aquests mòduls són totalment negres (marc i cel·les) i les seves dimensions de 1640x992mm permetent la seva instal·lació sobre l’espai disponible.