Instalación de Calderas de gasoil

Com triar la caldera de gasoil ideal

Triar la caldera de gasoil adequada per a la vostra llar o negoci és un pas fonamental cap a l’eficiència i el confort tèrmic. Abans de procedir amb la instal·lació, és essencial comprendre els aspectes clau que garantiran una elecció encertada.

A continuació, presentem una guia detallada i completa que us serà de gran utilitat en aquest procés d’elecció per a la vostra caldera de gasoil.

Avaluar les necessitats de l’immoble

Abans de triar i instal·lar una caldera de gasoil, és crucial avaluar les necessitats específiques de la seva propietat. Això va més enllà de considerar només les dimensions de l’espai.

Factors com el nivell d’aïllament, el clima regional i la quantitat de persones que faran ús del sistema d’aigua calenta s’han de tenir en compte.

Aquests elements influiran directament en la potència necessària de la caldera per satisfer les necessitats de calefacció i aigua calenta de manera eficient.

A més, si esteu considerant una caldera de gasoil mixta, que proporciona tanta calefacció com a aigua sanitària (ACS), ha d’analitzar els pics de consum d’aigua calenta i el nombre d’usuaris per determinar la potència adequada. Aquesta anàlisi detallada assegurarà que el vostre sistema funcioni de manera òptima i eficient.

En contraposició, les calderes de gasoil generen una major contaminació en comparació amb les calderes de gas natural o biomassa.

D’altra banda, les calderes de gasoil posen un èmfasi especial en la seguretat. Estan dissenyades per resistir temperatures més elevades que altres calderes i estan equipades amb una sèrie d’accessoris destinats a garantir que s’apaguin automàticament en cas de qualsevol problema.

Disposar d’espai per al dipòsit de gasoil

Un altre aspecte crucial a considerar és l’espai disponible per al dipòsit de gasoil. Aquests dipòsits estan disponibles en diferents capacitats, però independentment de la mida, han de ser instal·lats en un lloc adequat.

Instal·lació d'una caldera de gasoil

És important tenir en compte que els dipòsits de paret simple no poden ubicar-se a exteriors i han de comptar amb un sistema de recollida.

Si s’opta per un dipòsit de doble paret, és possible instal·lar-lo en exteriors, sempre que estigui certificat pel fabricant. No obstant això, assegureu-vos que el dipòsit mantingui una distància segura respecte a fonts de calor i estigui ancorat de manera sòlida sobre una base ferma.

Si decidiu utilitzar un dipòsit amb una capacitat superior, es requerirà la presentació d’una memòria o projecte, depenent de la quantitat de litres que el dipòsit pugui albergar.

Ubicació de la caldera de gasoil

La ubicació de la caldera és un aspecte que sovint se subestima, però que té un impacte significatiu en el funcionament i l’accessibilitat.

Es recomana encaridament que la caldera estigui ubicada a les proximitats del dipòsit de gasoil i en una zona de fàcil accés. Si és un tanc de doble paret, la distància mínima entre la caldera i el dipòsit ha de ser de 50 centímetres.

En el cas de dipòsits de paret simple, aquesta distància s’amplia a un metre, llevat que hi hagi una paret de separació entre els dos components.

Sortida de fums

Les calderes de gasoil requereixen una sortida de fums adequada per garantir una ventilació eficient i segura. Aquesta sortida pot ser de tres tipus principals:

Coaxial: és la sortida de fums horitzontal més comú.

Vertical: la sortida de fums es dirigeix ​​cap a la teulada i ha de sobresortir més d’un metre.

Doble tub: aquest tipus de sortida s’utilitza en calderes de condensació quan la sortida de fums és lluny de la caldera.

En el cas d’una caldera de condensació de gasoil, la sortida de fums es pot fer cap a la façana o un pati si la potència és inferior a 70 watts i ha de ser tan curta com sigui possible.

Si s’opta per una sortida cap a la coberta, aquesta ha de sobresortir entre 1 metre i 2,5 metres, depenent de les característiques constructives i els elements circumdants.

Calderes de condensació a gasoil
Calderes de condensació a gasoil Viessmann

Permisos necessaris per a una correcta instal·lació de la caldera de gasoil

La instal·lació d’una caldera de gasoil l’ha de dur a terme un tècnic qualificat per garantir-ne el funcionament i la seguretat correctes. Pel que fa al dipòsit de gasoil, és important destacar que es requereixen tràmits específics per a la instal·lació quan la seva capacitat supera els 1.000 litres.

El Reglament d’instal·lacions tèrmiques dels edificis estableix les directrius necessàries que cal seguir en la instal·lació d’una caldera de gasoil.

En conclusió, sobre la instal·lació d’una caldera de gasoil

És un procés que requereix una planificació meticulosa i una avaluació acurada de les necessitats de la propietat.

En considerar aquests aspectes clau abans de la instal·lació, estarà en el camí correcte per assegurar-se que el sistema de calefacció funcioni de manera eficient i segura.

L’elecció correcta i la instal·lació adequada de la seva caldera de gasoil són essencials per garantir un ambient càlid i confortable a la vostra llar o negoci, alhora que es maximitzen l’eficiència energètica i es compleixen totes les regulacions pertinents.