tarifa energètica

Contractar la tarifa nocturna de la llum

Per estalviar a la factura de la llum, només has de canviar la teva tarifa tradicional (2.0), per una tarifa amb discriminació horària (2.0DHA).

Amb la tarifa discriminatòria 2.0DHA (antiga tarifa nocturna) el preu del kW / h és de 0,0558 € durant el període vall.

La resta d’hores, 10, que són en període punta, tenen una penalització, i el preu a 0,1585 € (Per tant un 21.5% més).

Com podem veure, només que el nostre consum sigui un 50% en cada tarifa, l’estalvi és del 17.9%. per tant, és totalment aconsellable contractar la tarifa 2.0DHA!

  1. Període Vall: 14 hores (de 10 de la nit a 12 del migdia a l’hivern i de 11 de la nit a 1 de la tarda a l’estiu).
  2. Període Punta: 10 hores (de 12 del migdia a 10 de la nit a l’hivern i d’1 de la tarda a 11 de la nit a l’estiu).

Per a més informació segueix aquest enllaç: ahorrar en la factura de la luz.