Energies Renovables ECOFOREST

Energies Renovables: ECOFOREST

Actualment, ECOFOREST és l’empresa líder del mercat amb la més àmplia gamma d’estufes d’aire, aigua i canalitzables, amb presència a 14 països.

El seu departament de R + D + I segueix innovant cada dia, per tal de desenvolupar productes més avançats i més eficients.

ECOFOREST ofereix alts rendiments i escassos consums, emprant exclusivament llenya i pellets, combustibles produïts per la natura i que tornen a ella gràcies a un constant flux circular.

El nostre país disposa d’àmplies àrees boscoses i és capaç d’oferir gran quantitat de llenya, recurs amb el qual es poden obtenir notables avantatges:

• Està provat que la fusta, quan realitza el cicle complet de descomposició, allibera a l’atmosfera una quantitat de CO2 (Anhídrid Carbònic) que és aprofitat posteriorment en el creixement i en el desenvolupament de les plantes noves.

• 2,3 kg de fusta seca tenen un poder calorífic igual a 1 litre de gasoil o d’1 m3 de gas natural. A igualtat de benefici, el que canvia és només el cost, que per a la compra de llenya serà inferior al 50-60% amb respecte a altres combustibles.

Si voleu més informació sobre la marca, podeu veure el següent vídeo.