Combinada en una vivenda unifamiliar

Es tracta d’un xalet de 170 M2 on ja tenien el sistema de calefacció per terra radiant amb una caldera de gasoil i aigua calenta amb acumulador de 150 litres.

El consum anual de calefacció i d’aigua calenta era de 2800 litres aproximadament.

Per aconseguir un estalvi en aquest consum es va decidir muntar una màquina de aerotèrmica Viessmann Vitocal 222s de poca potència, 7kw tèrmics 2,5 kw elèctrics, amb acumulador d’160lts, que aniria en combinació amb la caldera ja existent.

La gestió d’aquesta combinació la crea la pròpia màquina. Per a l’aigua calenta, es va optar per unes plaques de tubs de buit Viessmann Vitosol 200T, que escalfa el dipòsit existent de la caldera.