Confort i estalvi energètic

Consells per l’estalvi energètic

Cal tenir en compte que els ciutadans (a la llar i amb els nostres vehicles particulars) som responsables del 30% del consum total d’energia del país.

I aquest percentatge es pot reduir sensiblement mitjançant la suma de conductes individuals relacionades amb el canvi de certs hàbits i la utilització intel·ligent dels electrodomèstics, la il·luminació, la compra d’equips o la utilització del vehicle.

Des de Factorenergia ens donen uns quants consells per contribuir a l’estalvi energètic i disminuir les factures a final de mes.

https://www.factorenergia.com/ca/blog/apren-a-estalviar/12-consells-com-estalviar-energia/