El manteniment elèctric pot donar-te seguretat i estalvi a curt termini
|

El manteniment elèctric pot donar-te seguretat i estalvi a curt termini

Elements bàsics d’una instal·lació elèctrica Els elements bàsics d’una instal·lació elèctrica són: – Sistema d’alimentació elèctrica, que inclou el quadre de distribució i el quadre general. – Equips elèctrics com a llums, ventiladors, aires condicionats i refrigeradors. – Cablejat…