Energía de biomassa

Què és l’Energia Biomassa?

Introducció: què és l’energia biomassa i per què és tan important?

L’energia biomassa és l’ús de matèria orgànica com a combustible, que es pot utilitzar per a produir calor, electricitat i combustibles per al transport.

L’energia de biomassa és una font d’energia renovable que es pot utilitzar com a alternativa als combustibles fòssils. És un recurs sostenible que mai s’esgotarà perquè les plantes i els animals el reposen constantment.

L’energia biomassa també té el potencial de reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en almenys un 20%.

Energia de biomassa

Quins tipus biomassa s’utilitzen per a la generació d’energia?

La biomassa és un material orgànic que es pot utilitzar per a produir calor, electricitat i combustible. Es pot obtenir de plantes com la fusta i cultius com el blat de moro o la canya de sucre. Part de la biomassa s’utilitza per a la generació d’energia.

Els tipus de biomassa inclouen:

Fusta: La fusta és un dels tipus de biomassa més comunes. Es pot utilitzar per a generar calor i energia de diverses formes, però no és tan eficient com altres tipus de biomassa.

Blat de moro: El blat de moro es pot convertir en etanol que després es pot cremar per a generar electricitat o calor.

Canya de sucre: la canya de sucre s’utilitza principalment per a produir etanol per a combustible o generar electricitat al Brasil.

Font: YouTube (canal del IDAE)

Com puc usar la biomassa i on aconseguir-la?

La biomassa és un terme per al material orgànic que es pot utilitzar com a combustible. La biomassa és una alternativa al carbó, al petroli i al gas natural.

La biomassa es pot trobar en molts llocs diferents al voltant del món. Algunes d’aquestes fonts són:

  • Cultius i residus agrícoles.
  • Residus forestals.
  • Biomassa de residus.
  • Biomassa industrial (serradures).

Classificació de la biomassa com a recurs energètic:

Energia de biomassa

L’energia biomassa és l’ús de la biomassa per a generar calor o electricitat. Això inclou la crema de fusta, cultius i biogàs. El biogàs és un gas natural que s’obté a partir de la biomassa. Els biocombustibles són combustibles líquids que es poden obtenir a partir de biomassa com l’etanol i el biodièsel.

Com a recurs que produeix energia, podem classificar la biomassa en:

Biomassa natural

La biomassa natural és la matèria orgànica que compon els organismes vius. Per exemple, els arbres són una forma de biomassa natural. A més, altres elements com a fulles, plantes i arbustos poden considerar-se biomassa natural.

Biomassa residual seca

La biomassa residual seca és el material biodegradable que queda després d’un procés com la digestió anaeròbica o el compostatge.

Un bon exemple de biomassa residual seca és la palla, que es pot utilitzar per a fabricar paper i biocombustible.

Energia de biomassa

Biomassa residual humida

La biomassa residual humida és el material orgànic que queda en un abocador després que ha estat segellat. La biomassa és material vegetal que està viu o recentment viu i pot usar-se com a combustible, digestió anaeròbica, compostatge i més.

Ús d’energia primària procedent de fonts renovables (2021)

Font Our world in data: https://ourworldindata.org/renewable-energy

Com es compara la biomassa amb altres combustibles?

Energia de biomassa

La biomassa és un combustible renovable i neutre en carboni. Està fet de matèria orgànica com a fusta, deixalles agrícoles i productes forestals. És el tipus més comú de combustible de biomassa. Els combustibles de biomassa són populars perquè són renovables i neutrals en carboni.

Conclusió: per què usar la biomassa en lloc de combustibles fòssils?

La biomassa és una font d’energia renovable, cosa que significa que el medi ambient pot reposar-la. Es pot utilitzar per a calefacció, generació d’electricitat i transport.

La biomassa s’ha utilitzat durant milers d’anys com a font de combustible. Això es va deure principalment al fet que la biomassa estava fàcilment disponible en la majoria de les àrees.

En els últims anys, la biomassa s’ha utilitzat com a alternativa als combustibles fòssils a causa dels efectes negatius que tenen sobre el medi ambient.