Tot el que necessites saber sobre les energies renovables - INSTALVILANA

Què cal saber sobre les energies renovables

La cerca d’un element energètic 100% sa i no perjudicial des del punt de vista mediambiental s’ha traduït en el naixement i l’aprofitament de les energies renovables, les quals són bàsicament inesgotables.

El coneixement de les renovables és tasca de tot el món, perquè ens permetrà descobrir altres possibilitats en aquest àmbit per a l’autoconsum humà.

Les energies renovables constitueixen un concepte del qual portem anys parlant, però és probable també que no li hàgim concedit massa importància.

De totes maneres, han avançat tant que alguns les consideren el futur per al consum de l’ésser humà.

No obstant això, si continues mostrant-te recelós amb aquest concepte, a continuació t’expliquem tot sobre aquesta mena d’energies inesgotables i no contaminants.

Què entenem per energies renovables?


Si parlem d’energies renovables, es refereix a qualsevol recurs energètic, que s’obtingui per mitjans d’una procedència natural i, conseqüentment, sigui interminable.

El motiu d’això és perquè pot provenir d’una de les fonts de major quantitat d’energia, com pot ser el sol, o bé perquè es pot regenerar de manera natural.

Les energies renovables, se sap, constitueixen recursos completament nets que procedeixen de la naturalesa.

Aquest fet suposa un gran avanç per a les col·lectivitats que aposten per elles, perquè permet desenvolupar fins a un cert punt l’autonomia energètica.

Per aquesta raó, s’aconsella als països per apostar per aquests recursos energètics que es troben a disposició en el seu territori.

Quins tipus d’energies renovables hi han?

No es podria parlar de les energies renovables sense esmentar alguns dels tipus més comuns en l’actualitat. De fet, les empreses instal·ladores d’energies renovables provenen de les que esmentarem a continuació:

Energia solar tèrmica

Aquesta modalitat d’energia s’obté mitjançant l’aprofitament de l’energia tèrmica procedent del sol, amb l’objectiu de ser transferida a una unitat transmissora de calor, ja sigui l’aire o l’aigua.

Generalment, es pot afirmar que aquesta modalitat es pot aplicar en dues opcions principalment, bé per a proporcionar energia a les llars o en les centrals tèrmiques.

Energia eòlica

En aquesta mena d’energia cal utilitzar l’energia cinètica que produeix el vent. Amb aquest propòsit, s’empren aerogeneradors o turbines eòliques amb les quals s’aprofiten de manera eficient els corrents d’aire que permeten generar electricitat.

Energia hidràulica

L’energia hidràulica és el resultat de l’energia cinètica produïda per una gran concentració d’aigua. Normalment, es produeix en els embassaments, on la poderosa velocitat de rotació d’una turbina repleta d’aigua produeix electricitat.

Arreu del món hi ha moltes centrals d’aquesta tipus d’energia.

Es pot trobar aquest model als parcs eòlics o en generadors d’energia eòlica que funcionen a petita escala.

Energia solar fotovoltaica

Aquesta s’obté en transformar la radiació procedent del sol en energia elèctrica gràcies als panells fotovoltaics.

Això s’aconsegueix en incidir la radiació en els panells i estimulant els electrons perquè generin electricitat. Aquesta tipus d’energia actualment és molt demandada i resulta la més utilitzada en l’actualitat.

Biomassa

Aquest tipus d’energia anomenada biomassa s’extreu dels desaprofitaments de la massa orgànica d’animals i plantes. Comprèn també les explotacions forestals, agropecuàries i les activitats agrícoles, a més d’unes altres.

La seva utilització es destina fonamentalment a l’obtenció de biocombustibles.

Beneficis i inconvenients de les energies renovables

Per a tenir una idea més clara de l’impacte que produeixen i quins serien els avantatges del seu ús, cal conèixer-les.

Els beneficis oferts en les energies renovables serien els següents:

  • Faciliten als consumidors la seva producció a nivell domèstic i a petita escala.
  • Permeten no emetre gasos de tipus hivernacle.
  • Tampoc generen residus nocius.
  • Són capaços de generar llocs de treball en qualsevol lloc on s’instal·lin.
  • Permeten l’autonomia energètica dels països no petroliers.
  • No tenen fi, de manera que poden ser utilitzades sense preocupar-se del desproveïment.

No tot pot ser perfecte, també tenen alguns impediments que convé conèixer.

  • Determinades energies renovables només s’aconsegueixen en determinades circumstàncies, així que són intermitents, és el cas de l’eòlica o de la solar, les quals depenen del vent i del sol, necessàriament.
  • No es disposa de tots els tipus en una zona, sinó que s’ha de recórrer al que la naturalesa ofereix.

Les instal·lacions d’energies renovables

És necessari per a començar a funcionar amb energies renovables, que es contracti un servei d’instal·lació i assessorament energètic per les energies renovables.

Es tracta d’un element indispensable per a poder posar en marxa el treball amb energies renovables, perquè la infraestructura cal instal·lar-la.

No sols això, perquè també tindràs un manteniment periòdic per a assegurar que tot funcioni correctament i no t’arrisquis a sofrir accidents.

Els beneficis de les energies renovables, com ja hem comentat, són múltiples tant per als països com per als consumidors, així que invertir en elles pot suposar un avantatge tant per a tu així com per a la naturalesa, perquè no contaminen.

La Unió Europea té com a objectiu disminuir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle un 40% d’aquí a 2030.

I per a això, el fonamental passa per generalitzar l’autoconsum energètic, cosa que significa reemplaçar els combustibles fòssils mitjançant l’electricitat, produint i produint energia eficient i neta.