Transformació digital amb Instalvilana

Transformació digital amb el suport d’Acció

Durant aquest any l’empresa INSTAL·LACIONS VILANA, S.L. amb el suport d’ACCIÓ, ha desenvolupat la implementació per a la digitalització i integració total de tots els processos de l’empresa, fent efectiva la transformació digital tant necessària en la actualitat.